สุกี้ถาดยักษ์/สุกี้กระทะร้อน

 

โคลงสร้างแบบชุดกระทะร้อน

เคลื่อนย้ายก็ได้

ตัวอย่างคร้วด้านหน้าแบบoutdoor ภายในห้องแอร์